Sosyal Sorumluluk

Top view of stack of hands against green grass. Friendship, teamwork or community gesture. Unity or team concept

Tüm insanlığın ortak paydası olan dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çevre koruma değerlerine saygı gösterilmesi, sosyal sorumluklar taşınıp bunların yerine getirilmesi insanlığa hizmetin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle bu konudaki ilk projelerini 80’li yıllarda hayata geçiren ULUBAŞLAR HOLDİNG, bugün çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor.

ULUBAŞLAR HOLDİNG, sürdürdüğü irili ufaklı sosyal sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır ülkemizin çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Gerek şirket dışında, gerekse firma bünyesinde eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, ULUBAŞLAR HOLDİNG’ in sosyal sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor.

Köklü kurumsal kültürüyle Türk iş dünyasının toplumsal yanı en güçlü üyelerinden biri olarak, her yıl kurumsal yurttaşlık bilinci dahilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım projelerine destek veriyor, yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, çalışanlarımız ve onların ailelerine, yerel halka ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ULUBAŞLAR HOLDİNG, kendi öz değer zinciri içinde sosyal ve ekolojik paydaşları için, en üst düzeyde sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek, dünyada ve Türkiye’de örnek bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt etmektedir.

Kurumsal Sorumluluk stratejimiz, kendi öz değer zinciri içinde sürekli büyümeye odaklanarak tam, zamanında ve doğru hizmet anlayışıyla üstün performans göstererek paydaşlarımız için vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır. Performansımızı politikalarımıza paralel olarak belirlediğimiz önceliklere göre değerlendirerek izlemekte ve yönetmekteyiz.

ULUBAŞLAR HOLDİNG olarak küresel standartların gerekliliklerini, doğrudan faaliyet alanımızla ilgili önceliklerimizi ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak Kurumsal Sorumluluk anlayışımızı tanımladık. Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken kullandığımız yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal davranış biçimimizdir.